123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Forum użytkowników serwisu 3n.com.pl

B3
Tematy:Autor:
^Data wysłania:
thread8thread8Kombi uruchomiony pod Linuxem (2)  
Paweł Jakubowicz02.05.20, 11:25
thread8_1Odp.: Kombi uruchomiony pod Linuxem  
Stefan Nawrocki02.05.20, 12:26
thread7Poszukiwane osoby do współpracy (1)  
Stefan Nawrocki26.04.19, 20:29
thread6thread6Licencja edukacyjna (2)  
Informatyk szkolny10.03.19, 18:58
thread6_1Odp.: Licencja edukacyjna  
Stefan Nawrocki11.03.19, 14:26
thread5thread5Skład tekstów arabskich i hebrajskich (2)  
Frank Kodis12.11.18, 02:01
thread5_1Odp.: Skład tekstów arabskich i hebrajskich  
Stefan Nawrocki12.11.18, 02:59
thread4thread4Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliwość an... (16)  
Anatol Suchcicki09.10.18, 00:04
thread4_1thread4_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Stefan Nawrocki09.10.18, 01:06
thread4_1_1thread4_1_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Anatol Suchcicki09.10.18, 03:25
thread4_1_1_1thread4_1_1_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Stefan Nawrocki09.10.18, 04:02
thread4_1_1_1_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Anatol Suchcicki09.10.18, 04:14
thread4_1_1_1_2thread4_1_1_1_2Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Anatol Suchcicki09.10.18, 04:28
thread4_1_1_1_2_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Stefan Nawrocki09.10.18, 13:25
thread4_1_1_1_3Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Anatol Suchcicki09.10.18, 04:54
thread4_1_2thread4_1_2Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
tegraf05.01.19, 22:43
thread4_1_2_1thread4_1_2_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Stefan Nawrocki05.01.19, 23:14
thread4_1_2_1_1thread4_1_2_1_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
tegraf06.01.19, 00:31
thread4_1_2_1_1_1thread4_1_2_1_1_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Stefan Nawrocki06.01.19, 01:17
thread4_1_2_1_1_1_1thread4_1_2_1_1_1_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
tegraf06.01.19, 10:14
thread4_1_2_1_1_1_1_1thread4_1_2_1_1_1_1_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Stefan Nawrocki06.01.19, 22:06
thread4_1_2_1_1_1_1_1_1thread4_1_2_1_1_1_1_1_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
tegraf07.01.19, 10:17
thread4_1_2_1_1_1_1_1_1_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Stefan Nawrocki07.01.19, 13:46
thread3thread3Przejście z licencji czasowej na stałą (2)  
cycero230.07.18, 09:31
thread3_1Odp.: Przejście z licencji czasowej na stałą  
Stefan Nawrocki30.07.18, 10:39
thread2thread2Wersja językowa inna niż polska (4)  
tegraf03.06.18, 23:01
thread2_1thread2_1Odp.: Wersja językowa inna niż polska  
Stefan Nawrocki03.06.18, 23:27
thread2_1_1thread2_1_1Odp.: Wersja językowa inna niż polska  
Tomasz Szafranowski04.06.18, 13:45
thread2_1_1_1Odp.: Wersja językowa inna niż polska  
Stefan Nawrocki04.06.18, 14:03
thread1thread1Witam na forum (3)  
Stefan Nawrocki27.05.18, 20:32
thread1_1thread1_1Re.: Witam na forum  
Fan15.12.18, 17:44
thread1_1_1Re.: Witam na forum  
Stefan Nawrocki15.12.18, 18:09

Wątków: 8, Listów: 33


Autor:
Anatol Suchcicki
Temat:
Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliwość antywirusa, albo też nierozpoznawalność przez system "Windows 10"
Data wysłania:
09.10.18, 00:04

Witam! Przed chwila wgrałem wersję demonstracyjną programu "Kombi 9". Po zainstalowaniu otworzyłem jeden z przykładowych dokumentów. Po kliknięciu w ramkę tekstową ukazał się tekst. Gdy włączyłem edytowanie dokumentu i chciałem wykasować tekst z ramki, to komputer z "Windowsem 10." zareagował na to wyłączeniem programu i powrotem do widoku pulpitu. Bezpośrednio po tym zainstalowałem najnowsze aktualizacje Windows. Komputer po uruchomieniu ukazał mi brak ikonek programu na pulpicie oraz nieaktywne odnośniki w menu rozwijanym. W katalogu "Pliki programów/Kombi" została wyczyszczona jego zawartość, pozostały jedynie puste podkatalogi. Komputer jest dobrze (może za dobrze?) chroniony, także przez firmę Microsoft, która w komunikacie na ekranie informuje, że program nie jest autoryzowany i czy mimo to, go zainstalować. Takie ostrzeżenie. Mniej więcej o podobnej treści. Dlatego interesuje mnie, czy to program ma tendencję do zawieszania się lub "znikania" w trakcie pracy z nim, czy też może to być spowodowane nadmierną ochroną? A może jest wina jakichś niespełnionych zależności i "kłócenia się" z Windowsem. Próbowałem wgrać wersję 30. dniową ale otrzymałem komunikat- przy próbie wygenerowania klucza, że powinienem skontaktować się z Pana firmą. Kiedyś, w odległych czasach, pracując na komputerze Atari 1040 STE, korzystałem z Inkausta. Stąd wiem, że ma Pan wielką wiedzę informatyczną i jest świetnym programistą. Brakuje tylko postawienia kropki nad "i", by Pana program "Kombi" dołączył do pozostałych "Quarka" i "InDesign", jako ten trzeci a może i z biegiem czasu, nie bacząc na to, że pracuje tam cały tabun informatyków, wyprzedzić "starych wyjadaczy": wizją, pomysłem, czy też doskonałym modułem sprawdzającym pisownię... Czego Panu serdecznie życzę i pozdrawiam!

P.S. Wygląda, że to wina antywirusa BullGuard: "BullGuard has just blocked a suspicious file on your computer: kombi_9_028_.exe". "Kombi" jest "podejrzany"?... W takim razie, czy próbować znaleźć opcję w antywirusie, że program "Kombi" jest przyjazny i nie należy go blokować, czy też zablokować samego antywirusa na czas instalacji? Pojawia się tylko pytanie: dlaczego podczas instalacji innych programów antywirus je akceptuje? Idąc tym tokiem rozumowania należałoby coś zrobić, by program zaistniał jako ten w pełni akceptowany, czyli na równych prawach traktowany, jak wiele innych programów, bo odczytuje to jako pewien przejaw dyskryminacji, albo niespełnienie wszystkich warunków wymaganych podczas publikacji programu i pełnego dostosowania go do środowiska "Windows 10". Napisałem ten dość obszerny list, bo coś tu szwankuje- w tej jakże doskonałej i dobrze przecież przez Pana przemyślanej programowej maszynerii. Ale zapewne to drobiazg i ten błąd- jeśli tak można go nazwać- szybko zostanie naprawiony. Mogę też się mylić ale zawsze jest lepiej o drogę zapytać, niż błądzić. Poza tym wszystkim: ciągle nie mogę wyjść z podziwu, jak Pan to, czym zazwyczaj zajmują się dziesiątki programistów, zdołał, praktycznie w pojedynkę, ogarnąć!

^

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games