123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Forum użytkowników serwisu 3n.com.pl

B3
Tematy:Autor:
^Data wysłania:
thread8thread8Kombi uruchomiony pod Linuxem (2)  
Paweł Jakubowicz02.05.20, 11:25
thread8_1Odp.: Kombi uruchomiony pod Linuxem  
Stefan Nawrocki02.05.20, 12:26
thread7Poszukiwane osoby do współpracy (1)  
Stefan Nawrocki26.04.19, 20:29
thread6thread6Licencja edukacyjna (2)  
Informatyk szkolny10.03.19, 18:58
thread6_1Odp.: Licencja edukacyjna  
Stefan Nawrocki11.03.19, 14:26
thread5thread5Skład tekstów arabskich i hebrajskich (2)  
Frank Kodis12.11.18, 02:01
thread5_1Odp.: Skład tekstów arabskich i hebrajskich  
Stefan Nawrocki12.11.18, 02:59
thread4thread4Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliwość an... (16)  
Anatol Suchcicki09.10.18, 00:04
thread4_1thread4_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Stefan Nawrocki09.10.18, 01:06
thread4_1_1thread4_1_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Anatol Suchcicki09.10.18, 03:25
thread4_1_1_1thread4_1_1_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Stefan Nawrocki09.10.18, 04:02
thread4_1_1_1_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Anatol Suchcicki09.10.18, 04:14
thread4_1_1_1_2thread4_1_1_1_2Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Anatol Suchcicki09.10.18, 04:28
thread4_1_1_1_2_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Stefan Nawrocki09.10.18, 13:25
thread4_1_1_1_3Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Anatol Suchcicki09.10.18, 04:54
thread4_1_2thread4_1_2Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
tegraf05.01.19, 22:43
thread4_1_2_1thread4_1_2_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Stefan Nawrocki05.01.19, 23:14
thread4_1_2_1_1thread4_1_2_1_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
tegraf06.01.19, 00:31
thread4_1_2_1_1_1thread4_1_2_1_1_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Stefan Nawrocki06.01.19, 01:17
thread4_1_2_1_1_1_1thread4_1_2_1_1_1_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
tegraf06.01.19, 10:14
thread4_1_2_1_1_1_1_1thread4_1_2_1_1_1_1_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Stefan Nawrocki06.01.19, 22:06
thread4_1_2_1_1_1_1_1_1thread4_1_2_1_1_1_1_1_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
tegraf07.01.19, 10:17
thread4_1_2_1_1_1_1_1_1_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Stefan Nawrocki07.01.19, 13:46
thread3thread3Przejście z licencji czasowej na stałą (2)  
cycero230.07.18, 09:31
thread3_1Odp.: Przejście z licencji czasowej na stałą  
Stefan Nawrocki30.07.18, 10:39
thread2thread2Wersja językowa inna niż polska (4)  
tegraf03.06.18, 23:01
thread2_1thread2_1Odp.: Wersja językowa inna niż polska  
Stefan Nawrocki03.06.18, 23:27
thread2_1_1thread2_1_1Odp.: Wersja językowa inna niż polska  
Tomasz Szafranowski04.06.18, 13:45
thread2_1_1_1Odp.: Wersja językowa inna niż polska  
Stefan Nawrocki04.06.18, 14:03
thread1thread1Witam na forum (3)  
Stefan Nawrocki27.05.18, 20:32
thread1_1thread1_1Re.: Witam na forum  
Fan15.12.18, 17:44
thread1_1_1Re.: Witam na forum  
Stefan Nawrocki15.12.18, 18:09

Wątków: 8, Listów: 33


Autor:
Anatol Suchcicki
Temat:
Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliwość antywirusa, albo też nierozpoznawalność przez system
Data wysłania:
09.10.18, 03:25

> Dziękuję za obszerny list.
> Dużo tematów, trudno ogarnąć i zgadnąć gdzie jest przyczyna.
>
> Ale spróbujmy to uporządkować.
> 1. System Windows 10 chroni komputer przed dostępem do niektórych swoich katalogów na tyle dobrze, że mam wrażenie, że najlepiej byłoby (z punktu widzenia systemu), gdyby użytkownik w ogóle nic nie zapisywał. Po prostu kupujemy komputer i na niego patrzymy :-).
> Przed zainstalowaniem czegokolwiek system pyta, czy mu na to pozwalamy i nawet jak odpowiemy, że "TAK" - to i tak program instalacyjny nie ma dostępu do niektórych katalogów (np. do Pupitu). I nie ma tu znaczenia, czy program jest podpisany cyfrowo, czy nie.
> W standardowej konfiguracji odpowiada za to Windows Defender. Na czas instalacji trzeba go po prostu wyłączyć (jest o tym informacja w instalatorze).
> Ale - nawet jak tego nie zrobimy, to program powinien się zainstalować i pracować poprawnie. Po prostu nie będzie ikonek na pulpicie.
>
> 2. Z listu wynika, że ma Pan zainstalowanego innego antywirusa. Nie umiem się do tego odnieść, bo go nie znam i nie wiem co i jak on blokuje.
> To że Kombi jest wykazywany jako "niebezpieczny" - to raczej "wina" antywirusa (chyba że została zainfekowana kopia programu na serwerze).
> Na to, że program antywirusowy wykazuje jakiś inny program jako "niebezpieczny" programista tego "innego" programu nie ma wpływu.
> To raczej należałoby wnieść uwagę do autorów programu antywirusowego. To tak jakby mieć uwagi do kogoś piszącego "normalny" list, że źle napisał ten list, bo trafił on do spamu :-).
>
> 3. Co do licencji czasowej - to przed chwilą sprawdziłem u siebie i wszystko działa, licencja się wygenerowała, więc od strony serwera wszystko jest ok. Program instalacyjny wysyła do serwera pewne informacje po to, żeby nie można było instalować wielokrotnie programu na tym samym komputerze. Co prawda jest bardzo mało prawdopodobne, żeby dwa różne komputery wygenerowały dokładnie taką samą informację o sobie, ale nie jest to niemożliwe.
> Więc jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że ktoś wcześniej wygenerował licencję i teraz z Pana komputera poszły dokładnie takie same informacje, stąd niemożność wygenerowania powtórnej licencji. Jeśli tak jest, to instalator podaje w tym komunikacie o niemożności instalacji ośmiocyfrowy numer. Proszę podać ten numer, a ja go "odblokuję".
> Jeśli natomiast żaden numer nie jest wyświetlany w tym komunikacie o niemożności instalacji, tzn. że przyczyna jest inna i wtedy stawiałbym na tego antywirusa, że blokuje on dziwne połączenia sieciowe (w końcu jest to pozastandardowe połączenie).
>
> 4. Co do stabilności programu - to już dawno nie miałem informacji, że program nie jest stabilny. Po reaktywacji (od marca) wiele osób korzysta z nowej wersji, jestem w kontakcie z tymi osobami i w tym zakresie nie mam uwag.
>
> 5. Spróbujmy problemy rozwiązywać po kolei. Zacznijmy może od instalacji tej wersji 30-dniowej. Jak to się powiedzie, to zobaczymy co dalej.
> Proszę napisać dokładnie jaki jest komunikat przy próbie generowania licencji i czy jest podawany w tym komunikacie jakiś numer.
>
>
> Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie programem
> Stefan Nawrocki
>
>
Panie Stefanie, dziękuję za natychmiastową odpowiedź i rady.

1. Oczywiście, sytuacja z wykasowaniem wszystkich plików (włącznie z pobranym głównym instalacyjnym znajdującym się w katalogu "Pobrane") się powtórzyła. Próbując zainstalować wersję 30. dniową, tak jak Pan mi doradził, natknąłem się na komunikat Instalatora Kombi, że nie można przypisać licencji do dysku DCEOAB7E. Wynika z tego, że wcześniej była instalowana już ta wersja. Sięgnąłem więc do notatek i rzeczywiście. Wyjaśnieniem "mojego niepamiętania" jest to, że zainstalowałem razem z innymi programami a później korzystałem przez długi czas z innego komputera (mamy ich w domu kilka) i gdy licencja wygasła program jako niedziałający został po prostu wykasowany. Nie zakonotowałem tego, faktu, bo nie korzystałem z programu.
2. Windows Defender , jego filtr Smart Screen uniemożliwiał uruchomienie nierozpoznawalnej aplikacji. Kliknąłem- uruchom mimo to.
3. Zainstalowałem ponownie wersję demonstracyjną programu "Kombi", a wcześniej w programie antywirusowym angielskiej produkcji "BullGuard" wyłączyłem Vulnerability Scanner i... problem ze znikaniem plików także zniknął.
4. Po tych zabiegach program działa bez zastrzeżeń przy pracy z nowym dokumentem ale z małym zastrzeżeniem: przy otwieraniu dokumentu przykładowego i próbie wykasowania w edycji tekstu tam wstawionego, program się wyłącza i trzeba uruchamiać go ponownie. Tylko wtedy tak się dzieje. Nie wiem dlaczego? Może pan coś na to poradzi. Poza tym wszystko jest w porządku.
Dziękuję za porady i także za to, że wniósł Pan nową jakość do świata wartości ważnych nie tylko dla ludzi zawodowo zajmujących się DTP ale i także dla tych, którzy na własny użytek chcą coś wydrukować, co będzie miało odpowiednia formę będącą adekwatnym odzwierciedleniem tego, co zostało napisane. Pozdrawiam raz wtóry! A programem jestem coraz bardziej zainteresowany i jeśli będę mógł kiedykolwiek w jakikolwiek sposób Panu pomóc, w czymkolwiek związanym z programem, jeśli będę miał jakiś sensowny pomysł, np. marketingowy, to chętnie się Panem nim podzielę, bo jest Pan reprezentantem naszej polskiej myśli, dowodem na to, że tak wiele potrafimy, że mamy ogromny, niestety, tak jak w przypadku pana Karpińskiego, nie do końca wykorzystany potencjał.
Z poważaniem-
Anatol Suchcicki
>
>


^

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games