123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Forum użytkowników serwisu 3n.com.pl

B3
Tematy:Autor:
^Data wysłania:
thread8thread8Kombi uruchomiony pod Linuxem (2)  
Paweł Jakubowicz02.05.20, 11:25
thread8_1Odp.: Kombi uruchomiony pod Linuxem  
Stefan Nawrocki02.05.20, 12:26
thread7Poszukiwane osoby do współpracy (1)  
Stefan Nawrocki26.04.19, 20:29
thread6thread6Licencja edukacyjna (2)  
Informatyk szkolny10.03.19, 18:58
thread6_1Odp.: Licencja edukacyjna  
Stefan Nawrocki11.03.19, 14:26
thread5thread5Skład tekstów arabskich i hebrajskich (2)  
Frank Kodis12.11.18, 02:01
thread5_1Odp.: Skład tekstów arabskich i hebrajskich  
Stefan Nawrocki12.11.18, 02:59
thread4thread4Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliwość an... (16)  
Anatol Suchcicki09.10.18, 00:04
thread4_1thread4_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Stefan Nawrocki09.10.18, 01:06
thread4_1_1thread4_1_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Anatol Suchcicki09.10.18, 03:25
thread4_1_1_1thread4_1_1_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Stefan Nawrocki09.10.18, 04:02
thread4_1_1_1_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Anatol Suchcicki09.10.18, 04:14
thread4_1_1_1_2thread4_1_1_1_2Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Anatol Suchcicki09.10.18, 04:28
thread4_1_1_1_2_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Stefan Nawrocki09.10.18, 13:25
thread4_1_1_1_3Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Anatol Suchcicki09.10.18, 04:54
thread4_1_2thread4_1_2Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
tegraf05.01.19, 22:43
thread4_1_2_1thread4_1_2_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Stefan Nawrocki05.01.19, 23:14
thread4_1_2_1_1thread4_1_2_1_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
tegraf06.01.19, 00:31
thread4_1_2_1_1_1thread4_1_2_1_1_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Stefan Nawrocki06.01.19, 01:17
thread4_1_2_1_1_1_1thread4_1_2_1_1_1_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
tegraf06.01.19, 10:14
thread4_1_2_1_1_1_1_1thread4_1_2_1_1_1_1_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Stefan Nawrocki06.01.19, 22:06
thread4_1_2_1_1_1_1_1_1thread4_1_2_1_1_1_1_1_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
tegraf07.01.19, 10:17
thread4_1_2_1_1_1_1_1_1_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Stefan Nawrocki07.01.19, 13:46
thread3thread3Przejście z licencji czasowej na stałą (2)  
cycero230.07.18, 09:31
thread3_1Odp.: Przejście z licencji czasowej na stałą  
Stefan Nawrocki30.07.18, 10:39
thread2thread2Wersja językowa inna niż polska (4)  
tegraf03.06.18, 23:01
thread2_1thread2_1Odp.: Wersja językowa inna niż polska  
Stefan Nawrocki03.06.18, 23:27
thread2_1_1thread2_1_1Odp.: Wersja językowa inna niż polska  
Tomasz Szafranowski04.06.18, 13:45
thread2_1_1_1Odp.: Wersja językowa inna niż polska  
Stefan Nawrocki04.06.18, 14:03
thread1thread1Witam na forum (3)  
Stefan Nawrocki27.05.18, 20:32
thread1_1thread1_1Re.: Witam na forum  
Fan15.12.18, 17:44
thread1_1_1Re.: Witam na forum  
Stefan Nawrocki15.12.18, 18:09

Wątków: 8, Listów: 33


Autor:
Stefan Nawrocki
Temat:
Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliwość antywirusa, albo też nierozpoznawalność przez system
Data wysłania:
06.01.19, 22:06


> Filtr to jedno, a komunikat o nieznanym wydawcy - to drugie, równie odstraszające. Ten nie zniknie bez certyfikatu.
>

Przed chwilą sprawdziłem doświadczalnie jeszcze raz jak to działa.
Największy problem jest z tym pierwszym filtrem. Bo komunikat wygląda tak:

"Filtr SmartScreen (...) uniemożliwił uruchomienie programu."
Dalej jest link "Więcej informacji" i pod spodem przycisk "Nie uruchamiaj"

I to tyle. Trzeba kliknąć "Więcej informacji", żeby móc kliknąć "Uruchom mimo to".
I ten filtr (jak ustaliliśmy) można zdjąć albo certyfikatem EV, albo zdobywając "zaufanie".
I tu niewiadoma (przynajmniej dla mnie) - na ile certyfikat zwykły przyspiesza zdobywanie zaufania i czy w ogóle można zdobyć zaufanie bez żadnego filtru - tego nie wiem.
Ale - ten sam plik - pobrany wcześniej (po przeleżeniu jakiegoś czasu na dysku) nie zgłasza tego problemu.
Więc chyba jest tak, że jak go już przeskanuje, to wie, że jest ok.

I teraz jest drugi etap - etap instalacji. To czy na tym etapie będzie komunikat zależy od tego, czy program "miesza" w ustawieniach systemowych.
A to czy "miesza" system sprawdza (chyba) na trzy sposoby. Po pierwsze, wszelkie programy typu "Install", "Setup" z założenia są (chyba) przez system uznawane za "mieszające". Po drugie (też chyba) system sprawdza, czy program zawiera jakieś odwołania "mieszające" w systemie.
I po trzecie (to na pewno) można kompilując program powiedzieć systemowi wprost - "tak, chcę mieszać w systemie" (przez dodanie odpowiedniego manifestu do zasobów).
Instalator Kombi w pierwszym kroku dekompresuje pliki i odpala drugi proces, który jest właściwym instalatorem. Ten pierwszy krok jest robiony w osobnym procesie i nie zadeklarowałem go jako "mieszającego w systemie" (bo nie miesza nic tylko dekompresuje pliki do katalogu tymczasowego i system nie wykrywa w nim żadnych niebezpiecznych procesów), więc jak pierwszy filtr go puści, to żadnego komunikatu nie ma.

Po dekompresji odpalany jest drugi proces i ten oznaczyłem celowo jako wprowadzający zmiany w systemie.
I tu system wyświetla komunikat. Ale - ten komunikat jest zawsze wyświetlany dla programów "mieszających" w systemie.
Co jest dla mnie bardzo dziwne - przed chwilą to testowałem i odpaliłem np. cmd MS (żeby jeszcze raz popróbować z tym Signtools), no i jest komunikat, że system Windows pyta, czy chcesz uruchomić oprogramowanie podpisane cyfrowo przez MS :-). Jakaś paranoja sami sobie nie ufają :-)?

Więc tego komunikatu się nie uniknie. Jest tylko różnica taka, że jeśli program jest podpisany, to komunikat ma niebieskie tło, a jak niepodpisany - to żółte i dodatkowo wyświetlana jest nazwa firmy (wydawca).
Ale - w tym wypadku certyfikat wygenerowany z Makecert i dodany do systemu działa - komunikat jest niebieski.
W każdym wypadku (nawet programów podpisanych cyfrowo przez MS) wymagana jest zgoda użytkownika, więc korzyść z certyfikatu na tym etapie jest taka sobie.
Gdyby było tak, że program podpisany cyfrowo (a już na pewno certyfikatem EV) odpalałby się bez pytania - to miałoby sens.
Ale chyba nie o to chodziło MS - na tym etapie chyba im chodziło o zwrócenie użytkownikowi uwagi, że program będzie "mieszał" w systemie, a nie że to jest potencjalnie niebezpieczne z powodu wirusa, itp. Przecież dla zwykłego programu (nie typu Install) nie deklarując programu jako "mieszającego" komunikatu by nie było, a mógłby to być wirus.
Więc te zabezpieczenia są takie sobie.

> Do tego dochodzi blokada instalacji oprogramowania spoza Sklepu Windows - na razie domyślnie wyłączona, ale kto wie,
> jakie pomysły w Microsoftowych głowach się rodzą.
> Być może przy kolejnej aktualizacji stanie się domyślnie włączoną.

To będzie problem.
Ale - generalnie - zdaję sobie sprawę z tego problemu i myślę, jak go rozwiązać.


Pozdrawiam
Stefan Nawrocki


^

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games