123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Forum użytkowników serwisu 3n.com.pl

B3
Tematy:Autor:
^Data wysłania:
thread8thread8Kombi uruchomiony pod Linuxem (2)  
Paweł Jakubowicz02.05.20, 11:25
thread8_1Odp.: Kombi uruchomiony pod Linuxem  
Stefan Nawrocki02.05.20, 12:26
thread7Poszukiwane osoby do współpracy (1)  
Stefan Nawrocki26.04.19, 20:29
thread6thread6Licencja edukacyjna (2)  
Informatyk szkolny10.03.19, 18:58
thread6_1Odp.: Licencja edukacyjna  
Stefan Nawrocki11.03.19, 14:26
thread5thread5Skład tekstów arabskich i hebrajskich (2)  
Frank Kodis12.11.18, 02:01
thread5_1Odp.: Skład tekstów arabskich i hebrajskich  
Stefan Nawrocki12.11.18, 02:59
thread4thread4Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliwość an... (16)  
Anatol Suchcicki09.10.18, 00:04
thread4_1thread4_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Stefan Nawrocki09.10.18, 01:06
thread4_1_1thread4_1_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Anatol Suchcicki09.10.18, 03:25
thread4_1_1_1thread4_1_1_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Stefan Nawrocki09.10.18, 04:02
thread4_1_1_1_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Anatol Suchcicki09.10.18, 04:14
thread4_1_1_1_2thread4_1_1_1_2Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Anatol Suchcicki09.10.18, 04:28
thread4_1_1_1_2_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Stefan Nawrocki09.10.18, 13:25
thread4_1_1_1_3Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Anatol Suchcicki09.10.18, 04:54
thread4_1_2thread4_1_2Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
tegraf05.01.19, 22:43
thread4_1_2_1thread4_1_2_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Stefan Nawrocki05.01.19, 23:14
thread4_1_2_1_1thread4_1_2_1_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
tegraf06.01.19, 00:31
thread4_1_2_1_1_1thread4_1_2_1_1_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Stefan Nawrocki06.01.19, 01:17
thread4_1_2_1_1_1_1thread4_1_2_1_1_1_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
tegraf06.01.19, 10:14
thread4_1_2_1_1_1_1_1thread4_1_2_1_1_1_1_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Stefan Nawrocki06.01.19, 22:06
thread4_1_2_1_1_1_1_1_1thread4_1_2_1_1_1_1_1_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
tegraf07.01.19, 10:17
thread4_1_2_1_1_1_1_1_1_1Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliw...  
Stefan Nawrocki07.01.19, 13:46
thread3thread3Przejście z licencji czasowej na stałą (2)  
cycero230.07.18, 09:31
thread3_1Odp.: Przejście z licencji czasowej na stałą  
Stefan Nawrocki30.07.18, 10:39
thread2thread2Wersja językowa inna niż polska (4)  
tegraf03.06.18, 23:01
thread2_1thread2_1Odp.: Wersja językowa inna niż polska  
Stefan Nawrocki03.06.18, 23:27
thread2_1_1thread2_1_1Odp.: Wersja językowa inna niż polska  
Tomasz Szafranowski04.06.18, 13:45
thread2_1_1_1Odp.: Wersja językowa inna niż polska  
Stefan Nawrocki04.06.18, 14:03
thread1thread1Witam na forum (3)  
Stefan Nawrocki27.05.18, 20:32
thread1_1thread1_1Re.: Witam na forum  
Fan15.12.18, 17:44
thread1_1_1Re.: Witam na forum  
Stefan Nawrocki15.12.18, 18:09

Wątków: 8, Listów: 33


Autor:
Stefan Nawrocki
Temat:
Odp.: Dziwne zachowanie programu, komputera, nadwrażliwość antywirusa, albo też nierozpoznawalność przez system
Data wysłania:
05.01.19, 23:14

>
> Komunikat o niebezpiecznym programie może być wynikiem tego, że stosunkowo mało użytkowników tego programu antywirusowego używa Kombi.
> Tego typu "własną" bazę bezpiecznych programów buduje np. Norton, więc mogą też inni. Program jest bezpieczny, ale "społeczność nortonowa"
> specjalnie zaufania nie ma, bo nie używa - ale ostrzec nie zaszkodzi. Dostać się do opcji wyłączającej to sprawdzanie, to jak znaleźć link do formularza
> odszkodowania za opóźnienia linii lotniczych - prawie niemożliwe.

Potwierdzam, że rzeczywiście tak jest.
Przyglądałem się sprawie dość dokładnie, bo chciałem (nadal chcę) zakupić certyfikat do cyfrowego podpisania programu.
Ale zanim wydam na to niemałe pieniądze, przetestowałem temat dość dokładnie.
Microsoft dostarcza dwa narzędzia:
1. Makecert https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/seccrypto/makecert
2. SignTool https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/seccrypto/signtool
Oba narzędzia są w VisualStudio, a sam pakiet VS jest bezpłatny.

Za pomocą Makecert można wygenerować "samopodpisany" certyfikat. "Samopodpisany", tzn. że sami potwierdzamy że jesteśmy autentyczni :-).
Wygenerowałem taki certyfikat i go mam :-).

Kolejny krok - to podpisanie programu narzędziem SignTool. To zadziałało. Program jest podpisany.
Kiedy klikam we właściwości tak podpisanego programu, to ten mój samopodpisany certyfikat jest widoczny, ale system komunikuje, że nie ma go w bazie Certyfikatów Uwierzytelnionych i proponuje instalację.

Zamieszczenie tak podpisanego pliku na serwerze i pobranie go niczego nie zmienia. Filtr Windowsa nadal komunikuje, że program jest potencjalnie niebezpieczny.

Sadziłem, że jeśli zainstaluję ten mój certyfikat (zgodnie z sugestią systemu), to komunikat zniknie.
Ale niestety - mimo zainstalowania go, komunikat nadal się pojawia.
No i tu jest problem, bo gdyby po zainstalowaniu certyfikatu w systemie komunikatu nie było, to zakupiłbym certyfikat i byłoby po problemie.

W tej sytuacji szukałem dalej i znalazłem obszerny artykuł MS na ten temat. Rzeczywiście jest tak, że MS buduje swoją bazę bezpiecznego oprogramowania.
I niestety - trzeba mieć certyfikat typu EV (extended validation), o dużo wyższej cenie, żeby ten komunikat został usunięty od ręki. W przypadku zwykłych certyfikatów (nie EV) i tak filtr Windowsa opiera się nie na certyfikacie, a na zebranych doświadczeniach. Wg artykułu, który przeczytałem, z czasem moje oprogramowanie może zostać uznane za bezpieczne i komunikat nie będzie wyświetlany, ale ile czasu na to potrzeba - tego nie wiadomo.


Pozdrawiam
Stefan Nawrocki

^

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games